ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΨΑΡΙΚΙΔΗΣ


MSc ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΑΣΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Γραφείο Δασικών Περιβαλλοντικών Μελετών

Το μελετητικό γραφείο του Αθανάσιου Γεωργίου Ψαρικίδη, δραστηριοποιείται στο χώρο εκπόνησης Δασικών και Περιβαλλοντικών Μελετών από το 2008 με εξειδίκευση στην εκπόνηση Ειδικών Οικολογικών Αξιολογήσεων

Image

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

This image for Image Layouts addon
Δασικές Μελέτες
This image for Image Layouts addon
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
This image for Image Layouts addon
Ειδικές Οικολογικές Μελέτες
This image for Image Layouts addon
Ολοκληρωμένα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης
This image for Image Layouts addon
Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα

Ενδεικτικό Πελατολόγιο

Φορείς Δημοσίου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ
Ιδιωτικοί Φορείς
EDF
EREN
INTRAKAT
IBERDROLA
Image

Απ.Σούζου 14 - Κομοτηνή

τ. 2531402383, κ. 6944 352 765

psarthan@gmail.com

SOCIAL LINKS